Despre noi

Sentinela este publicaţia online independentă şi de opinie, ce perpetuează simbolic spiritul primei gazete care a purtat acest nume în Regatul României, tipărită la Bucureşti în anul 1887. Definită de mottoul “Semper vigilans”, misiunea ce ne-o asumăm, noi, echipa redacţională, este asemeni sentinelei militare, vitală pentru salvgardarea spațiului monitorizat! În permanentă stare de veghe, sentinela nu-și abandonează niciodată postul fără a fi eliberată de sarcină; misiunea sa esențială este de a oferi informații prin canalele de comunicare stabilite, de a furniza noutăți cu privire la orice este suspect, neobișnuit sau ciudat, de a  da alarma atunci când situația o impune şi în final de a-i soma pe intruşi, când depăşesc limitele stabilite. Aflată întotdeauna cu fața spre exteriorul zonei și cu obligația de a-şi apăra poziţia, sentinela se află în permanenţă stare de alertă cu arma la picior şi pregătită pentru a o folosi, asta făcând diferenţa faţă de un simplu paznic, autorizat să-şi folosească armă doar în legitimă apărare. Astfel, prin filiaţie istorică ne considerăm conservatori idealurilor şi ţelurilor naţionale afirmate de Constituţia Dobrogei – unicul document de stat ce a consfinţit multă vreme drepturile ‘pionierilor’ care au strămutat România în sud-estul sălbatic, iar publicistic suntem gazeta populară ce face de gardă drepturilor constituţionale şi libertăţilor cetăţeneşti europene. Din perspectiva eticii gazetăreşti, publiciştii şi editorii Sentinelei înţeleg să respecte unicul document normativ ce operează în presa românească, de o manieră consensuală, Codul Deontologic Unic al Jurnalistului, adoptat de principalele organizaţii media naţionale în anul 2009 şi principiile Codului Deontologic al Jurnalistului Profesionist, prevăzute de Statutul Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România.

http://www.mediasind.ro/codul-deontologic

http://uzp.org.ro/Codul%20deontologic%202020.pdf

Prof. Dan MIHĂESCU 

23 mai 2021

Autorii articolelor sunt singuri responsabili pentru conţinutul materialelor publicate, veridicitatea informaţiilor şi opiniile expuse sub semnătură privată în Gazeta Sentinela.

EDITOR

GAZETA SENTINELA

Director Prof. Dan Mihăescu

Str. Pictor Nicolae Grigorescu 39, Municipiul Constanţa
CIF:48624050
IBAN:RO30BREL0002004132920100
Încheiere Finală Civilă 8317/03.07.2023 Jud. Constanţa
Certificat Înregistrare Persoane Juridice Fără Scop Patrimonial 77/07.08.2023 Jud. Constanţa
Tel: 0770-907.583
Email: redactia@sentinela.ro

Redacția

Redactor-şef Manuel Vlăduţ
Secretar general de redacţie Narcis Gaidargiu
Reporter Nastasia Butuc
Reporter Cătălina Gherasim
Corespondent Special  Temungin Ismail
Analist comentator Paloma Petrescu
Analist comentator Pierre Joseph de Hillerin
Publicist comentator Luigi Frigioiu
Comentator Călin Marinescu